Ankara Dikkat Eksikliği Testi MOXO

 MOXO  TESTİ | d-CPT (Çeldiricili Sürekli Dikkat Performans Testi)

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik Ölçme Testi

Dikkat Eksikliği, Dürtüsellik Ve Hiperaktivite bozukluğunu %90 Kesinlik Oranıyla Tespit Etmek İster misiniz?

DİKKAT ESKİKLİĞİ, DÜRTÜSELLİK VE HİPERAKTİVİTE NEDİR?

Dikkat Eksikliği olan öğrenciler; uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.

Hiperaktif olan öğrenciler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsel öğrenciler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

UYGULANAN MOXO Dikkat Testi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

MOXO , Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO testinde görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

MOXO  Dikkat Eksikliği Testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO  Dikkat Eksikliği Testi çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık online test
 • Çeşitli dillerde sesli yönergeler ve çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek deneme oturumu
 • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, eşsiz çeldirici seti
 • 6 yaş ve üstünü kapsayan, güncel norm tabanı
 • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği
 • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan danışan bilgileri

MOXO  Dikkat Eksikliği Testinin Genç ve Yetişkin versiyonu; 13-70 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde danışanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO  Dikkat Eksikliği Testinin Genç ve Yetişkin versiyonu, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

Neden MOXO  Dikkat Eksikliği Testinin Genç ve Yetişkin Versiyonun Özellikleri?

 • Uygun uyaran ve çeldiriciler içeren, 18 dakikalık online test
 • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, eşsiz çeldirici seti
 • Farklı ülkelerden toplamda 900 birey içeren, düzenli olarak güncellenen norm tabanı
 • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği
 • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan danışan bilgileri

NEDEN MOXO  Dikkat Eksikliği Testini  Yaptırmalıyım?

MOXO  Testi dikkat performans  testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların-  kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen  bir testtir . Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

MOXO  Dikkat Testi  NE KADAR SÜREDE YAPILMAKTADIR ?

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

MOXO  Dikkat Testi,  KİMLERE UYGULANIRSA FAYDALI OLABİLİR?

Çocuklarda;

 • İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan
 • Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan
 • Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)
 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan
 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren
 • Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen

Yetişkinlerde;

 • Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler
 • Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan
 • Sık trafik kazası yapan
 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı

Türkiye’de Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Görülme Oranları

Türkiye’de 7-12 yaş aralığındaki yani ilkokul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülme oranı %7 ile %12 arasında.

Çocuklarda belirtiler doğumdan önce, anne karnında bile başlayabiliyor. Anneler bu durumu genelde, ‘Daha karnımdayken bile çok hareketliydi’ türünde yorumlarla açıklıyor. Ancak temelde sorunların asıl olarak ortaya çıkması ilk olarak okul tecrübesiyle başlıyor. İlkokul çağının başlamasıyla birlikte bu sorunu yaşayan çocuklarda öğrenme, zamanlama, dürtüsellik ve dikkat bozukluğu görülmeye başlıyor.

Önlem Alınmayan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ergenlik ve Yetişkinlikte de Sorun Yaratıyor

Küçük yaşlarda farkedilmeyen ya da farkedilse de tedavi sürecine girilmeyen sorunlar ergenlik ve yetişkinlikte de devam ediyor. Derslerde başarısızlık, düzensizlik, yaramazlık, bağımlılığa eğilimli olma, problemler dolayısıyla sık okul değiştirme, ilerleyen yaşlarda sıkça iş ve partner değiştirme gibi problemlerle yüzletilebiliyor.

Erken Tanının Önemi

DEHB, organik beyin temelli bağlantıları kanıtlanmış biyokimyasal bir sorundur. Bu nedenle tanı ve tedavi büyük önem taşıyor. Erken yaşta tanı konması ve tedaviye başlanması ile çok büyük yol alınabiliniyor ve kişinin hayatı değişebiliyor.

Ergenlik ve yetişkinlik döneminde de tanı ve tedavi büyük oranda iyileşme sağlıyor.

Lise ve Üniversiteye giriş sınavlarından önce DEHB tanısı

Çocuk ve gençlerde sıkça dikkat dağılması, derslerde başarı gösterememe, ders çalışamama gibi sorunlar görüldüğünde mutlaka bir uzmana danışılması öneriliyor.

MOXO testinde, bugüne kadar başka hiçbir DEHB testinde kullanılmayan ‘çeldiriciler’ kullanılıyor. Test sırasında kişi pek çok farklı çeldiriciye maruz kalıyor Tamamen dijital olması nedeniyle subjektifliğe –öznelliğe-yer bırakmıyor, objektif sonuçları gösteriyor.

Ankara MOXO testi uygulama merkezi olarak şu anda dünyada en son teknolojiyle oluşturulan ve %90 güvenilirliği olan ‘Dikkat Performans Testi: Moxo Testi ile çocuğunuza ya da öğrencinize yaşadığı sorunun kaynağını tam olarak belirledikten sonra okul ve hayat başarısı için çok detaylı bir çalışma  ve eğitim planını ile bir değerlendirme raporu sunuyoruz.

MOXO  Dikkat Eksikliği Testi sonuçlarına göre dikkat eksikliği ya da dürtüsellik testi sonucunda çok detaylı bir eğitim ve tedavi planı çıkardıktan sonra bu sonuçları anne-baba, öğretmen ve bireysel görüşme sonucunda elde edilen verilerle birlikte değerlendiriyoruz.

Bu değerlendirme sonucunda günlük evde, bireysel yaşamda ve okulda nelerin yapılması gerektiğine ve alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirme raporu ile bu sorunun üstesinden kalıcı şekilde sonuç elde edebilmeniz için özelleştirilmiş eğitim ve terapi hizmetleri veriyoruz.

Bu terapi hizmetleri Duygu durum düzenlenmesi, kaygı terapisi, beslenme şeklinin değiştirilmesi, eğitsel aktivitelere ve neurofeedback uygulamalarını içermektedir.

Ankara Dikkat Eksikliği, Ankara Moxo Testi Uygulayıcı, Ankara Dikkat Odaklama Becerileri

1 thought on “Ankara Dikkat Eksikliği Testi MOXO”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat