Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

DİKKAT ESKİKLİĞİ, DÜRTÜSELLİK VE HİPERAKTİVİTE NEDİR?

Dikkat Eksikliği olan kişiler; uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.

Hiperaktif olan kişiler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsel kişiler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

Çocuklarda;

İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan

Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan

Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)

Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan

Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren

Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite düşünülebilir.

Yetişkinlerde;

Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren

Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan

Sık trafik kazası yapan

İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen

Yerinde duramama ve eyleme geçme konusunda sabırsızlanan kişiler dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayabilirler.

Sizin ya da çocuğunuzun dikkat düzeyi yaşıtlarına göre hangi düzeyde olduğunu öğrenme

Dikkat düzeyinizin hangi çeldiriciler tarafından ne düzeyde etkilendiğini öğrenme

Sizin ya da çocuğunuzun dikkat düzeyi bilişsel yük altında ne düzeyde olduğunu öğrenme

Sizin ya da çocuğunuzun dikkatini verilen görev üzerinde nasıl odaklayabileceğini planlayabilme

Sizin ya da çocuğunuzun dikkatini bir göreve verirken nasıl artırabileceğini öğrenme

Dikkat Eksikliği, Dürtüsellik ve Hiperaktivite bozukluğunu %90 Kesinlik Oranıyla Tespit Ediyoruz

  MOXO Dikkat Testi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

MOXO, Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

MOXO Genç ve Yetişkin testi; 13-70 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde danışanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç ve Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

NEDEN MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ YAPTIRMALIYIM?

MOXO  dikkat performans  testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların-  kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen  bir testtir . Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

Ankara Moxo Dikkat Testi Ölçümü Merkezi olarak farkımız;

Moxo testi sonuçlarına göre sadece dikkat eksikliği ya da dürtüsellik teşhisi koymuyoruz. Çok detaylı bir eğitim ve tedavi planı çıkarıyoruz. Günlük evde, bireysel yaşamda ve okulda nelerin yapılması gerektiğine ve alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirme raporu ile bu sorunun üstesinden kalıcı şekilde sonuç elde edebilmeniz için özelleştirilmiş eğitim ve terapi hizmetleri sunuyoruz.

Dr.Hüseyin Doğan

Psikoterapist

Open chat