Moxo Testi – MOXO Dikkat Testi | Ankara Dikkat Eksikliği Merkezi

MOXO DİKKAT TESTİ NEDİR? KİMLERE UYGULANIR? NELERİ ÖLÇER?

MOXO Dikkat Testi

Moxo Testi,  ilkokuldan itibaren hem çocuklarda hem yetişkinlerde dikkat eksikliği, algılama hızı, düşünmeden hareket etme ve hiperaktivite  düzeyini ölçen, psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristler tarafından uygulanan bilgisayar tabanlı online bir çelidiricili sürekli dikkat performans testidir.

MOXO:  “a moment of clarity” “her şeyin birden bire netleştiği an, “anın berraklığı” anlamına gelmektedir.

d-CPT: Distracted-Continuous Performance Test-Çeldiricili Sürekli Performans Testi

MOXO Testi  çocukların/yetişkinlerin günlük yaşamdaki çevresine benzeyen  çeldiriciler içermektedir. MOXO Testi ; 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, Dikkat eksikliği ve DEHB tanısına yardımcı olan (test sonuçlarına göre asla tanı konulmaması gerekir MOXO testi bir tanı koyma testi ya da aracı değildir), bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu bilgisayar tabanlı“online” dikkat ölçme testidir. MOXO, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesine yardımcı olan  bir dikkat ölçme testtir.

 Neden Dikkat Eksikliği Testi Yaptırmam Gerekir?

Dikkat, akademik ve sosyal hayat gibi yaşamın her alanında öğrenmenin temelini oluşturmakta özellikle akademik başarı için anahtar rolündedir. Dikkat düzeyi normal olan çocuklar, derste anlatılan konuları daha çabuk anlayabilmekte araştırmaya ve ders çalışmaya daha hazır olup bu konularda daha becerikli olmaktadır. Dikkatini derslerine veremeyen çocuklar eğitim, öğretim hayatı ve akademik başarıları ciddi anlamda olumsuz etkilenmektedir. Çocuğunuz çok zeki olsa da dikkatini veremediği için öğrenemez. Dikkat eksikliği olan çocuklar toplumda tembel, hiperaktif bozukluğu olan çocuklar yaramaz, dürtü kontrol sorunu olan çocuklar ise saygısız olarak etiketlenebilirler. Bundan dolayı dikkat eksikliği testi ilkokul yıllarında yapılmasını kesinlikle önermekteyim.

 Moxo Testinin Kaç Formu/Versiyonu Vardır?

blank

Moxo Testinin İki formu vardır:

1.Çocuk 6-12 yaş arası uygulanan form

2.Erişkin 13-60 yaş arası uygulanan form

Moxo Testi Kaç Dakika Sürmektedir?

Çocuk Formu: 15 dk.

Yetişkin Formu: 18.5 dk.

 MOXO Testinin Özellikleri Nelerdir?

MOXO terimi Japon savaş sanatlarından türemiştir ve ‘’anın berraklığı’’anlamına gelir. Kastedilen; savaş başlamadan önce, savaşçının çeldiricilerden, istenmeyen düşüncelerden ve hislerden zihnini temizlemesidir

Testin toplam süresi 18.2 (çocuklarda 15.2) dakikadır ve sekiz bölümden oluşmaktadır. Her aşamada, bir uyaran (hedef/ hedef olmayan) 500, 1000 veya 4000 milisaniye gözükmekte (çocuklarda 500, 1000 veya 3000 milisaniye) ve bunu aynı süre boyunca bir boşluk periyodu takip etmektedir. Uyaran, yanıtlanmış olsa dahi (response), tüm süresi boyunca ekranda kalır. Bu uygulama, tepkinin doğruluğunu ölçtüğü kadar, tepki zamanını da (boşluk periyodunda veya uyaranın gösterimi süresince meydana gelse de) ölçmeye izin verir. Her bir bölümde 34 hedef ve 25 hedef olmayan uyaran sunulur (çocuklarda 33 hedef ve 20 hedef olmayan uyaran). Hedef ve hedef olmayan uyaranın ikisi de, harf içermeyen çizgi film resimlerdir. DEHB hastalarının -CPT performansıyla karıştırılabilecek- öğrenme güçlüklerine sahip olma eğilimi göz önüne alındığında, harflerin olmaması önemlidir. Uyaranlar bilgisayar ekranının ortasında ardı ardına gözükürken, katılımcıya boşluk tuşuna bir kez, yalnızca bir kez basarak hedef uyarana mümkün olduğunca çabuk yanıt vermesi talimatı verilir. Ayrıca katılımcının hedef dışında başka bir uyarana karşılık vermemesi ve boşluk çubuğundan başka herhangi bir tuşa basmamaları yönünde de talimat verilir.

Moxo Testi Neleri Ölçmektedir?

Dikkat performansı, yani verilen uyaranlara karşı doğru cevap verme ve odaklanmayı sürdürebilme yetisi ölçülmektedir:

 • Bu gösterge, uyaran sunumu veya onu takip eden boşluk periyodu süresince doğru yanıt sayısına tekabül etmektedir (hedef uyaranlara yanıt olarak, boşluk çubuğunun bir vuruşu). Bu gösterge, tepki süresinden bağımsız bir şekilde doğru yanıtları ölçtüğü için sürekli dikkatin saf bir ölçüsü olarak düşünülür. Böylelikle katılımcının ne kadar hızlı olduğuna bakılmaksızın doğru cevaplama becerisi değerlendirilmiş olur
 • Hedefe yanıt vermek
  • Çocuk formunda çizgi karakter
  • Erişkin formunda kupa ası kullanılmıştır.

Dikkat görevi içinde, her uyarandan sonra sunulan her eleman için değişen sürelerle bir boşluk süresi görüntülenir. Örneğin, bir uyarıcı bir saniyeliğine görüntülenirse, ardışık bir “boşluk” da bir saniyeliğine “görünür”. Sonuç olarak, görev, hedef ekranda görüntülenirken gerçekleştirilen doğru yanıtları (iyi zamanlama) ve hedef kaybolduktan (kötü zamanlama) önce ama bir sonraki hedef belirmeden önce gerçekleştirilen doğru yanıtları ayırt etmeyi sağlar. Dikkat İndeksi ve Dikkat endeksi arasındaki fark, Dikkat endeksi, ister ekranda ister boş bir zamanda olsun, hedef uyarıcıya verilen tüm yanıtları “Doğru yanıtlar” olarak değerlendirirken, Dikkat Uyarısı endeksi “ Doğru yanıtlar ”seçeneği yalnızca hedef uyaran ekrandayken ortaya çıkan yanıtlardır.

Zamanlama/Dikkatte Dakiklik ve Algılama Performansı, Zaman içinde verilen görevlerle ilişkili hızlı ve doğru cevap verebilme yetisini korumaktadır.  Zamanlama göstergesi, sadece hedef uyaranlar ekrandayken verilen doğru yanıt sayısına karşılık gelmektedir

 • Hedef ekranda iken doğru yanıt verme hızı

Dürtüsellik, Durumu değerlendirmeden, acele ile yanıtlama eğilimi (düşünmeden hareket etme, önce eyleme geçip sonra düşünme)

 • Dürtüsellik göstergesi, sadece ekranda hedef olmayan bir uyaranın bulunduğu süre boyunca gerçekleştirilen gereksiz basma
 • Hedef olmayan uyarana cevap vermek.

Hiperaktivite performansı, Motor (istemli kas eylemi) tepkilerin düzenlenme ve kontrol etme yetisi.

Hedef olan, hedef olmayan uyarıya 2. ya da daha fazla verilen yanıt. Motor yanıtı düzenlemede güçlük (örneğin, bir hedef uyarana yanıt olarak birden fazla tuş vuruşu, hedef olmayan uyarandan sonra boşluk periyodunda gerçekleştirilen yanıtlar, rastgele tuşa basma)

MOXO TESTİ VE ÇELDİRİCİLER

blank
Moxo Testi Çeldiricileri

Çeldirici Altında Dikkat Performansı

Çeldiricilere karşı direnç, görevle ilgili olmayan işitsel ve görsel çeldiricileri görmezden gelebilme becerisidir.

Çeldiriciler, ayrı ayrı veya birlikte görünebilen görsel ve işitsel özellikleri içeren kısa animasyonlu çizgi filmlerdir. Bu günlük ortamı karakterize eden üç çeşit dikkat dağılmasına olanak verir. (a) görsel dikkat dağıtıcılar (örneğin, anime edilmiş havlayan köpek); (b) işitsel dikkat dağıtıcılar (örneğin havlama sesi); ve (c) hem görsel, hem işitsel dikkat dağıtıcıların kombinasyonu ( havlama sesiyle anime edilmiş havlayan köpek)

Sekiz farklı çeldirici (çocuklarda altı), sadece görsel, sadece işitsel veya ikisinin kombinasyonu olarak görülür. MOXO CPT’nin farklı seviyeleri çeldiricilerin farklı setleriyle karakterize edilmiştir: Seviye 1 ve 8 hiçbir çeldirici içermez, sadece hedef ve hedef olmayan uyaranlar vardır. Seviye 2 ve 3 sadece görsel uyaranları içerir. Seviye 4 ve 5 sadece işitsel uyaranları, ve seviye 6 ve 7 görsel ve işitsel uyaranların kombinasyonunu içerir. Her çeldirici, iki çeldirici arasındaki 0.5 saniyelik sabit bir arayla birlikte, en fazla 8 saniye sunulur (çocuklarda 3.5-14.8 saniye). Çeldiricilerin başlangıçları hedef/hedef olmayanlar’ın başlangıcıyla eşzamanlı değildir ve hedef/hedef olmayan uyaranlar süresince veya boşluk periyodunda meydana gelebilir. Görsel çeldiriciler ekrandaki dört konumdan birinde gözükür: yukarıda, aşağıda, solda veya sağda. Çeldiricilerin sırası ve ekran üzerindeki tam konumları, her bir seviye için sabittir. Çeldirici uyaranların yükü tek sayılarda artar; 3., 5. ve 7. seviyede iki çeldirici eş zamanlı olarak sunulurken; 2., 4. ve 6. seviyelerde, sadece bir dikkat dağıtıcı, bir kere gözükür

ÇELDİRİCİ TÜRLERİ

Görsel Çeldirici altında: Görsel çelidiricilerin varlığında doğru tepki düzeyi

Sesli Çeldirici altında: Sesli çelidiricilerin varlığında doğru tepki düzeyi

Yüksek bilişsel yük altında: Hem görsel hem sesli çelidiricilerin varlığında doğru tepki düzeyi

Moxo Testinin Bölümleri Nelerdir?

Hem çocuk hem erişkin formları aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Bölüm 1: Çeldirici yok
 • Bölüm 2: Tekli görsel çeldirici
 • Bölüm 3: İkili görsel çeldirici
 • Bölüm 4: Tekli işitsel çeldirici
 • Bölüm 5: İkili işitsel çeldirici
 • Bölüm 6: Tekli görsel ve işitsel çeldirici
 • Bölüm 7: İkili görsel ve işitsel çeldirici
 • Bölüm 8: Çeldirici yok

MOXO Testi Rapor İçeriği Nasıldır?

blank
Moxo Testi Örnek Profil

Rapor iki bölümden oluşur:

 1. Dikkat Profili
 2. Performans Grafiği

Dikkat profili; Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite göstergelerine dayalı olarak, hastanın performansını toplumdaki norm grubuna göre değerlendirir.

Performans Grafiği ise test boyunca eklenen çeşitli çeldiricilerden hangilerinin hastanın performansını etkilediğini, artırdığını veya düşürdüğünü ortaya koyar

 • Kişinin sonuçları norm gruba göre karşılaştırılır (kendi yaş ve cinsiyet grubuna göre durumu nerede).
  • Norm kriteri: Yaş ve cinsiyet.
 • Z skoru: Her parametre için hesaplanır.

Performans Grafiği

blankDört dikkat göstergesinin her biri için deneğin zaman içindeki performans seviyesi grafikte gösterilir. X ekseni 8 bölümden oluşan test bölümlerini, Y ekseni 0’dan 100’e kadar olan performans skorlarını gösterir. Skor değeri örneklem ortalamasından türetilmemiştir ve toplumun geri kalanıyla bir kıyaslama yapılmaz. Grafik, kişinin sadece kendi performansını yansıtmaktadır (Neurotech, 2017).

Her bölüme başlarken kişinin 100 puanı vardır ve hata yaptıkça puan kaybeder. Her gösterge için, yüksek puan daha iyi bir performans demektir (Neurotech, 2017).

Temel 1 (testin başı) ve Temel 2 (testin sonu) seviyeleri aynıdır. Yani, hiçbir çeldirici içermez, sadece hedef ve hedef olmayan uyaranları içerir. Böylelikle kişinin, geçen zaman içinde, dikkatinin sürekliliği karşılaştırılması ve değerlendirilmesi olanağı sağlanır (Neurotech, 2017).

Her performans her bölüme 100 puanla başlar hata yaptıkça puan azalır.

MOXO TESTİ Seviye Tablosu

blankBu tablo, hastanın performans bozukluğunun şiddetini gösterecektir. Sadece norm aralığının dışında kanan endeksler gösterilir (seviye 4). Bozukluğun şiddetinin dört seviyesi vardır

MOXO d-CPT Sonuç Analiz Raporu

Moxo yazılı sonuç analiz raporu, Kişi Profili ve Performans Grafiği ile birlikte sistem algoritması tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır. Bu yazılı metin, klinik ve gözlemsel bulguları desteklemek üzere testin dijital sonuçlarını içeren özet bir rapordur.

ÖRNEK Kişi Profili:

 • Dikkat performansı kendi yaş ve cinsiyet normallerinden farklıdır, şiddet seviyesi 2’dir.
 • Zamanlama performansı kendi yaş ve cinsiyet normalleriyle uyumludur. Ancak normallerin alt sınırındadır.
 • Dürtüsellik performansı kendi yaş ve cinsiyet normallerinden farklıdır, şiddet seviyesi 1’dir.
 • Hiperaktivite performansı kendi yaş ve cinsiyet normalleriyle uyumludur, (ortalamanın üst sınırındadır).

Performans Grafiğinin Değerlendirilmesi

ZAMAN ETKİSİ:

 • Dikkat performansı geçen zaman içerisinde stabil seyretmiştir.
 • Zamanlama performansı geçen zaman içerisinde stabil seyretmiştir.
 • Dürtüsellik performansı geçen zaman içerisinde ılımlı düzeyde düzelmiştir.
 • Hiperaktivite performansı geçen zaman içerisinde stabil seyretmiştir.

 ÇELDİRİCİ ETKİSİ:

 • Görsel çeldiricilerin dikkat performansı üzerinde etkisi belirsizdir.
 • İşitsel çeldiricilerin dikkat performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • Karma çeldiricilerin dikkat performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • Görsel çeldiricilerin zamanlama performansı üzerinde etkisi belirsizdir.
 • İşitsel çeldiricilerin zamanlama performansı üzerinde etkisi belirsizdir.
 • Karma çeldiricilerin zamanlama performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • Görsel çeldiricilerin dürtüsellik performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • İşitsel çeldiricilerin dürtüsellik performansı üzerinde etkisi belirsizdir.
 • Karma çeldiricilerin dürtüsellik performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • Görsel çeldiricilerin hiperaktivite performansı üzerinde etkisi belirsizdir.
 • İşitsel çeldiricilerin hiperaktivite performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
 • Karma çeldiricilerin hiperaktivite performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

FLUKTUASYON (DALGALANMA):

 Dikkat performansında güçlü dalgalanmalar vardır.

 KORELASYON:

 Dikkat ve zamanlama performansları arasında pozitif korelasyon vardır. Bir performans düzelirken diğeri de düzelmekte, bir performans bozulurken diğeri de bozulmaktadır.

 • Dikkat ve hiperaktivite performansları arasında pozitif korelasyon vardır. Bir performans düzelirken diğeri de düzelmekte, bir performans bozulurken diğeri de bozulmaktadır.
 • Dikkat ve dürtüsellik performansları arasında korelasyon yoktur.
 • Zamanlama ve hiperaktivite performansları arasında korelasyon yoktur.
 • Zamanlama ve dürtüsellik performansları arasında korelasyon yoktur.
 • Dürtüsellik ve hiperaktivite performansları arasında korelasyon yoktur.

Dikkat en temel bilişsel işlevdir ve öğrenmenin tüm yönlerinde yer alır. Bir terapötik, eğitim uzmanı ve MOXO Test Uygulayıcısı olarak insanların dikkat becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Dikkat eksikliği ölçüm ve tedavisinde uzman bir ekip olarak çalışıyor, psikolog, eğitimci ve psikiyatrist işbirliği içinde dikkat eksikliğine çözümler üretiyoruz.  

Dikkat Eksikliği sorununa çözüm aşamasında müdahaleden önce ve sonra dikkat becerilerini doğru ve kapsamlı bir şekilde ölçüp bu sonuçlara dayalı eğitsel ve terapotik bir program hazırlıyoruz eğer sonuçlar dikkat eksikliğine işaret ediyorsa ankara neurofeedback yöntemini uyguluyoruz. Böylelikle çocuğunuz akademik başarısı yaşam kalitesi ve daha huzurlu aile ilişkileri için sizin yanınızda yer alarak elimizden geleni yapıyoruz..

Ankara’da nerede MOXO Testi Yaptırabilirim?

Eğer MOXO testi yaptırmak istiyorsanız Randevu ve İletişim: 0312 945 9982  numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 Psikolog Dr. Hüseyin DOĞAN

MOXO TESTİ UYGULAYICISI

Open chat